Verlofregeling
Welkom op de website van obs De Noordster - Bergen op Zoom
Speelheuvel - obs De Noordster
obs De Noordster - Ingang onderbouw
De buitenklas - obs De Noordster
Het blotenvoetenpad - obs De Noordster
obs De Noordster - onze speelplaats
obs De Noordster- Op ontdekking in onze schooltuin ....

Hoe vraagt u extra verlof aan?!

Een verzoek dient zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.
Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar of klik hier om het document te downloaden.

Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, dient dit minimaal 1 maand van tevoren te gebeuren. Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden dient altijd vergezeld gaan met bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging.

De directeur beslist of verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om meer dan 10 schooldagen gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek ter beslissing, doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar vraagt advies aan de school alvorens een beslissing te nemen.
In het aanvraagformulier staat alles precies uitgelegd.

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

Logo gezonde school horizontaal

leerbedrijf licht 

obs De Noordster
is onderdeel van

 

somlogo