Kanjertraining

kanjertrainingDe Kanjertraining

 

In alle groepen van De Noordster staat de Kanjertraining centraal. De kleutergroepen werken daarnaast ook met "Een doos vol gevoelens". De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Wij hebben voor Kanjer gekozen, omdat de Kanjertraining goedgekeurd is door de onderwijsinspectie en COTAN en omdat wij ons helemaal kunnen vinden in de uitgangspunten van Kanjer.

Alle leerkrachten hebben hun Kanjerlicentie en kunnen dus op verantwoorde wijze de Kanjertraining verzorgen. De leerkrachten met de licenties gaan ook regelmatig op herhalingscursus. De Kanjertraining leert de kinderen op een positieve en speelse manier bijvoorbeeld complimentjes geven en ontvangen, zich te presenteren en op een goede manier voor zichzelf op te komen. Allemaal zaken die het communiceren met elkaar gemakkelijker maken en het zelfvertrouwen bevorderen. Dit alles zorgt natuurlijk voor een goede sfeer in de klas en voor een soepele onderlinge samenwerking. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar en de kinderen hebben er veel plezier in.

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt ook het KanVAS (Kanjer Volg en Adviessysteem) bijgehouden. In de groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen ook zelf op de computer vragenlijsten in voor dit systeem. 

Goed van Start

 

In alle groepen van De Noordster staat de eerste periode van het schooljaar in het teken van het maken van afspraken in de groep. Die afspraken komen voort uit een aantal klassenvergaderingen. Daarin benoemen de kinderen vooral de dingen die goed gaan en hoe dat zo kan blijven. Zo ontstaan de belangrijkste klassenregels. Die komen op een groot contract te staan en alle kinderen (en de leerkracht) zetten hun handtekening onder dat contract. Natuurlijk wordt ook besproken wat er gebeurt als iemand zich niet aan de regels houdt.

De klassenregels worden ook heel regelmatig besproken en als het nodig is, staat een regel die niet zo goed gaat een tijdje centraal. Zo zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun gedragsregels in de klas en iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent, werkt altijd beter dan regels die van bovenaf zijn opgelegd. Op deze manier zijn kinderen trots op hun groep en vinden ze het fijn om in die groep te zitten, want zij hebben die zelf zo gevormd.

Gedurende het schooljaar staan ook heel veel klassenbouwers en teambouwers op het programma in alle groepen om de sfeer nog beter te maken en de kinderen een gevoel te geven van veiligheid en vertrouwen. Als je je ergens op je gemak voelt, kun je je veel beter concentreren op je werk en heb je meer plezier in je werk.

De 4 petten

 

In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur pet. 

tijgerDe tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer.Hij komt voor zichzelf op, zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan de witte pet. Bij de Kanjertraining vertrouwen we erop dat iedereen van zichzelf een witte pet wil zijn. De witte pet vormt de basis en kan gecombineerd worden met de kleuren hieronder. 

pestvogelZoals gezegd: de witte pet is de basis. Gecombineerd met de zwarte pet kan een kind een leider zijn. Dat is helemaal goed, maar als de zwarte pet gaat overheersen, kan het kind de baas gaan spelen. Dan wordt het kind een 'pestvogel' en . . . . De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel niets waard en ze kunnen maar beter naar hem of haar luisteren. Bij dit gedrag hoort de zwarte pet.

aapjeEen witte pet kan ook gecombineerd worden met de rode pet. Een kind dat de juiste mix weet te vinden vanwitte en rode pet, heeft een gezonde dosis humor en weet op de goede manier dingen te relativeren. Als de rode pet gaat overheersen dan wordt het kind een 'aap' en . . . .
De aap doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vrienden te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van de aap hoort de rode pet.

 konijnAls de witte pet wordt gecombineerd met de gele pet levert dat een kind op dat zich bescheiden opstelt op het juiste moment. Dat kind weet wanneer het op de achtergrond moet blijven. Er zijn ook kinderen die zich veel te bescheiden opstellen en dan overheerst de gele pet. Het kind wordt dan een 'konijn' en . . . . . Het konijn is vaak bang en valt het liefst zo min mogelijk op. Het komt bijna niet voor zichzelf op en is een makkelijke prooi voor pesters. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort de gele pet. 

In de bovenbouw komen deze combinaties regelmatig aan de orde aan de hand van het pettenkwadrant. De leerkracht van uw kind kan hier uitvoerig uitleg over geven. Vraag er gerust naar. U kunt ook altijd met uw vragen terecht bij juf Nancy of bij meneer Wim.

De Kanjerleskanjerles

 

Een Kanjerles begint met een voorleesverhaal, vervolgens wordt een aantal vaardigheden spelenderwijs geoefend en worden oefensituaties uitgespeeld d.m.v. een rollenspel.

De les eindigt met een vertrouwensoefening; een soort teambuildingactiviteit waarbij de leerlingen goed voor elkaar moeten zorgen.

Een aantal thema's dat aan bod komt bij de kanjertraining zijn:

 • Jezelf voorstellen, presenteren
 • Iets aardigs zeggen en weten om te gaan met een compliment
 • Met gevoelens omgaan
 • Nee kunnen zeggen
 • Luisteren en vertellen
 • Samenwerken
 • Vriendschap
 • De kunst van vragen stellen en antwoord geven
 • Je mening vertellen (maar niet altijd)
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn
 • Kritiek durven geven en ontvangen

Meer informatie

Voor meer informatie over Kanjertraining kunt u gerust eens binnenlopen bij onze directeur juf Nancy, de Kanjerco√∂rdinator meneer Wim of bij de leerkracht van uw kind.
Of bezoek de website van Kanjertraining, klik dan hier.

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

leerbedrijf licht 

obs De Noordster
is onderdeel van

 

somlogo