Medezeggenschapsraad
Welkom op de website van obs De Noordster
Bergen op Zoom

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school.
Dit kan bijvoorbeeld via de MR. Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 3 ouders en 3 personeelsleden.
De raad geeft adviezen of neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
De directeur is ook bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Zij heeft adviesrecht, geen stemrecht.

In de Medezeggenschapsraad zitten de volgende personen


Namens de ouders:
Mevr. Ankie Stok - van Turnhout
Dhr. Dirk van de Burgt
Dhr. Michael Buijsen
(Telefoonnummers zijn via de school op te vragen)

Namens het personeel:
Juffrouw Monique
Juffrouw Paulien
Meneer Wil

Adviserend lid: Nancy Spaapen (directeur)

 Hieronder stellen de leden van de oudergeleding zich aan u voor.

Mevr. Ankie Stok - van Turnhout
Ik vind het heel belangrijk dat de basisschooltijd een van de leukste periodes is in het leven van onze kinderen.
Het is voor mij dan ook van belang dat de kinderen veel kunnen en mogen leren, zich veilig voelen en zichzelf mogen ontwikkelen door 'fouten' te maken. Maar wat voor fouten kunnen kinderen nou eigenlijk maken? In mijn ogen geen, maar het erom hoe de volwassenen om de kinderen heen hiermee omgaan. 
Voor gezelligheid, vertrouwen en veiligheid heb je elkaar nodig. Daarom geldt ook voor mij: 'Niet apart maar samen!'
Mijn positieve bijdrage die ik wil bieden is: betrokkenheid bij school, meepraten en - beslissen over beleid wat rechtstreeks van invloed is op de kinderen en de medewerkers van de school. Ik hoop en denk dat ik een schakel kan zijn tussen ouders, het team en het bestuur van de school.

Dhr. Dirk van de Burgt
Mijn naam is Dirk van de Burgt, getrouwd met Monique en vader van Saar en Teun.
In het dagelijkse leven ben ik Delivery Manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag.
Ik zorg ervoor dat onze klanten (allemaal rijksoverheid) een werkplek hebben die goed bruikbaar is en voldoet aan de eisen die ze hebben.
De MR is erg belangrijk, daar wordt gekeken hoe de school haar koers kan bijstellen, zodat er wordt voldaan aan de eisen die de tijd stelt. Het is naar mijn idee belangrijk dat de school een goede, veilige omgeving is voor de leerlingen, waarbij het natuurlijk nuttig moet zijn (het is immers een leerinstelling), maar waar zeker ook genoeg ruimte moet zijn voor leuke zaken. Als de school leuk is, dan pikken de leerlingen vanzelf meer op van de leerstof en zal het leren ook leuk (of minder vervelend) zijn.
De kwaliteit is daarbij van enorm belang, het moet immers een goede leerinstelling zijn.
Als de basisschool goed is, dan is het onderwijs goed, gaat het ook goed met de kinderen en krijgen ze de best mogelijke voorbereiding op hun leven na de basisschool.
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, samen met de andere leden van de MR en -natuurlijk- al het personeel van de school.
Om dat goed te kunnen blijven doen, ga ik heel graag in gesprek met u als ouder.

Dhr. Michael Buijsen
Mijn naam is Michael Buijsen, trotse vader van 4 kinderen in een samengesteld gezin. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als beroepsbrandweerman in Bergen op Zoom. Mijn vrije tijd besteed ik veelal aan mijn gezin, mountainbiken en motorrijden.
Zoals elke ouder ben ik ook betrokken bij de school van mijn kinderen. Je gunt je kinderen een leuke tijd op school, met veel vriendjes en vriendinnetjes. Er moet natuurlijk ook gewerkt worden, maar dan wel graag in een zo ontspannen en veilig mogelijke omgeving.
Vertrouwen, veiligheid, respect en gezeligheid is wat wij in ons gezin hoog in het vaandel hebben staan. Zo ook op obs De Noordster, waar drie van onze kinderen met veel plezier en zelfvertrouwen hebben mogen ervaren waar 'Niet apart maar samen!' voor staat.
Samen een beleid kunnen maken voor de school, waar onze kinderen en ook de leerkrachten het beste in kunnen functioneren. Veiligheid in en om de school en het welzijn van onze kinderen, is waar ik me graag voor wil inzetten.

 

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

leerbedrijf licht
Logo Opleidingsschool Zuidwest def 
logo avans

obs De Noordster
is onderdeel van

somlogo
 Logo gezonde school horizontaal

 

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.