Disclaimer
Welkom op de website van obs De Noordster - Bergen op Zoom
Speelheuvel - obs De Noordster
obs De Noordster - Ingang onderbouw
De buitenklas - obs De Noordster
Het blotenvoetenpad - obs De Noordster
obs De Noordster - onze speelplaats
obs De Noordster- Op ontdekking in onze schooltuin ....
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Obs De Noordster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens uit de door Obs De Noordster gemaakte website. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website wordt door Obs De Noordster uitdrukkelijk afgewezen.
 
Voor het gebruik van alle foto's op deze website is uitsluitend toestemming verleend aan Obs De Noordster.
 
Verder vragen wij u ervoor om te zorgen dat de kinderen géén waardevolle spullen bij zich hebben.
De school aanvaardt bij verlies of beschadiging geen enkele aansprakelijkheid.

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

Logo gezonde school horizontaal

leerbedrijf licht 

obs De Noordster
is onderdeel van

 

somlogo