Privacy
Welkom op de website van obs De Noordster - Bergen op Zoom
Speelheuvel - obs De Noordster
obs De Noordster - Ingang onderbouw
De buitenklas - obs De Noordster
Het blotenvoetenpad - obs De Noordster
obs De Noordster - onze speelplaats
obs De Noordster- Op ontdekking in onze schooltuin ....

De Noordster en Stichting SOM vinden het recht van privacy een serieuze zaak.
Onze website plaatst geen cookies waarvoor toestemming gevraagd moet worden en met de persoonsgegevens die wij verwerken wordt op de juiste manier omgegaan zoals die beschreven is in de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de directie, de Functionaris voor Gegevensbescherming van Stichting SOM of naar de Privacyverklaring zoals die door Stichting SOM is opgesteld.

Voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) op de website of sociale media heeft u een afspraak gemaakt met de school. Tot voor kort gebeurde dat ieder jaar opnieuw bij de start van het nieuwe schooljaar. Die regel komt te vervallen. Als u toestemming heeft gegeven om beeldmateriaal te mogen gebruiken, dan blijft die afspraak gelden. Wilt u die toestemming intrekken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de directeur. Die kan zorgen voor het juiste formulier waarmee intrekking van de toestemming kan worden geregeld.

Privacyverklaring

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

Logo gezonde school horizontaal

leerbedrijf licht 

obs De Noordster
is onderdeel van

 

somlogo