In de media
Welkom op de website van obs De Noordster - Bergen op Zoom
Speelheuvel - obs De Noordster
Ingang onderbouw - obs De Noordster
De buitenklas - obs De Noordster
Het blotenvoetenpad - obs De Noordster
onze speelplaats - obs De Noordster
Op ontdekking in onze schooltuin .... - obs De Noordster

 Negen Bergse basisscholen (waaronder de Noordster) krijgen een bibliotheek ....

BNDeStem

 

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom zet fors in op de aanpak van laaggeletterdheid.
Nog eens negen basisscholen krijgen volgend jaar een bibliotheek op school en daarbij ondersteuning van een leesconsulent. Daarmee is er vanaf schooljaar 2019-2020 extra begeleiding voor  95 procent van de kinderen met een taalachterstand in Bergen op Zoom.

Uit BN de Stem
Mariëtte den Engelse 09-01-19, 14:00

Schoolbieb 
Kinderen uit groep 6 snuffelen tussen de boeken in een Bibliotheek op School. © roy lazet

,,Als ouder van jonge kinderen vind ik het belangrijk dat we toewerken naar een generatie die goed kan lezen en schrijven", zegt wethouder Barry Jacobs. ,,Daarbij is ook de hulp van ouders en grootouders gewenst. We hopen dat die zich beschikbaar stellen om bijvoorbeeld voor te lezen op school.”

Voorlezen

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk benadrukt ook directeur Harry van der Klink van bibliotheek Het Markiezaat. Bij huishoudens met twee werkende ouders schiet dat er wel eens bij in. ,,Het is essentieel voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen uit een taalrijk gezin kennen 3000 woorden als ze naar de basisschool gaan. Leerlingen uit een taalarm gezin maar 1000", weet Van der Klink. 

Zeven basisscholen in Bergen op Zoom hebben al een bibliotheek. Daar komen nu negen scholen bij: De Noordster, St Maarten, De Wegwijzer, De Krabbenkooi,  De Springplank, Marco Polo, De Kreek, Eerste Montessorischool en De Welle.  ,,De scholen krijgen allemaal een actuele set boeken", stelt Jacobs. ,,Het zijn er vijf per kind.” Daarnaast krijgen de scholen ongeveer vier uur per week een leesconsulente over de vloer. Die kan leerlingen met een achterstand extra begeleiding geven. 

Taalachterstand

Van de 23 basisscholen in Bergen op Zoom hebben er straks zeven nog geen bibliotheek in het pand. ,,Het aantal kinderen met een taalachterstand is daar klein. Voor die scholen is vooralsnog geen geld beschikbaar om een bieb in te richten”, zegt Jacobs die dat wel het liefst wil op alle schole. ,,Het mooist is als de scholen een wijkfunctie krijgen. Dat de bibliotheek dan bijvoorbeeld ook een avond in de week open is voor mensen uit de wijk.” 

Basisscholen De Noordster, St Maarten, De Wegwijzer en De Krabbenkooi krijgen volgend schooljaar ook een schakelklas. Kinderen kunnen in een schakelklas geplaatst worden als de beheersing van het Nederlands onvoldoende is. Leerlingen krijgen extra les in taal, lezen en  nieuwe woordenschat. Het taalprogramma is intensief en er is veel begeleiding.

 

 

somlijn

Direct naar...

Ons adres...

obs De Noordster
Groenplaats 32
4613 GP Bergen op Zoom
tel. 0164 - 256801
email obs De Noordster

leerbedrijf licht
Logo Opleidingsschool Zuidwest def 
logo avans

obs De Noordster
is onderdeel van

somlogo
 Logo gezonde school horizontaal

 

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.