Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 22-04-2016
Wat: Actualiteit/Nieuwsbrief 11

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Dinsdagavond 17 mei: Informatieavond op De Noordster over social media ! ! !   Let op de brief van 21 april ! ! !

Jongens en meisjes op de eerste plaatsen bij de Schoolatletiek ! ! !   Super gedaan ! ! !   Zie Actualiteit ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T  O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Actualiteit 
Nieuwsbrief 11 
Reisvaccinaties 2016 
Inspectierapport 
Kinderactiviteiten 
          
  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

woensdag
11 mei:
10e Mini-Roparun
op De Noordster
Start:
vanaf 11.15