Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 22-05-15
Wat: Beginpagina

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Wat hebben de kleuters genoten van hun schoolreisje ! ! !   De eerste foto's staan in het fotoboek ! ! !
 

De laatste wijzigingen:      L E T  O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Spreekbeurten
 

Nieuwsbrief 11
Bijlage bij Brief 11
Actualiteit
Nieuwsbrief 10 BSO De Karmel
         
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

Lees ook de
bijlage bij
Nieuwsbrief 11