Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 28-11-2015
Wat: Beginpagina

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Donderdag 3 december: Sinterklaas op school ! ! !   Vrijdag 4 december: Surprise voor de groepen 5 t/m 8 ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T   O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Actualiteit 
Nieuwsbrief 5 
Nieuwsbrief 4 
Bestuurslid gezocht 
           
  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

vrijdag
4 december:
groepen 1 t/m 4
VRIJ