Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 18-10-2014
Wat: Fotoboek

Šobs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Het was weer een dolle boel in de snoepfabriek van groep 5 ! ! !   Zie Fotoboek ! ! !
 

De laatste wijzigingen:       
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Spreekbeurten
Tafels oefenen

Actualiteit
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Informatiebulletin
 
      
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

Wij hopen dat
iedereen een
fijne
herfstvakantie
heeft ! ! !
Tot 27 oktober