Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 05-02-2016
Wat: Actualiteit/Fotoboek

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Inspectiebezoek: inspecteurs zeer tevreden over De Noordster ! ! !   Zie Actualiteit en Nieuwsbrief 8 ! ! !

In het Fotoboek staan 4 series foto's van de Vastenavend om mee weg te loope ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T  O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Actualiteit 
Nieuwsbrief 8 
Nieuwsbrief 7 
Schoolgids 2015-2016 
 
 
         
  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

woensdag
17 februari:
Hoofdluiscontrole
- haren wassen
- geen vlechten
- geen gel