Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 07-10-2015
Wat: Actualiteit

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Woensdag 7 oktober: Opening van de KinderBoekenWeek op De Noordster . . . . . Raar maar waar . . . . .   Zie Actualiteit ! ! !

Maandag 12 oktober: Boekenmarkt van Boekhandel Quist want . . . .  raar maar waar . . . . . het wordt weer KinderBoekenWeek ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T   O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

KinderBoekenWeek 
Bestuurslid gezocht 
Nieuwsbrief 3 
Nieuwsbrief 2 
bijlage Opvoedweek 
bijlage Kakelbont 
bijlage tennis 
           
  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

Foto's van het
vorige schooljaar
staan nog tot de
herfstvakantie
op de site !!!
Bestel een boekje
nu het nog kan !!!