Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 27-06-15
Wat: Nieuwsbrief 12

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Nieuwsbrief 12 (inclusief klassenverdeling) staat met 3 bijlagen op de site ! ! !    Zie Nieuwsbrieven ! ! !
 

De laatste wijzigingen:       
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Nieuwsbrieven
Actualiteit
Jeugdgezondheidszorg
BSO De Karmel
         
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop