Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 27-08-15
Wat: Beginpagina

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Donderdag 3 september van 18.30 tot 19.30: Inloop in alle groepen ! ! !
 

De laatste wijzigingen:      L E T   O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Infobulletin 
Actualiteit 
Nieuwsbrief 13 
Jeugdgezondheidszorg 
BSO De Karmel 
         
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

woensdag
2 september:
Hoofdluiscontrole
- haren wassen
- geen vlechten
- geen gel