Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 23-07-15
Wat: Actualiteit/Infobulletin

Copyright: obs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Afscheid van de juffen Gertruud en Hanneke in de Actualiteit ! ! !

De website is vakantieklaar en bijgewerkt voor het volgende schooljaar ! ! ! Nu is ook de gelegenheid om een fotoboekje samen te stellen ! ! !
 

De laatste wijzigingen:       
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Infobulletin 
Actualiteit 
Nieuwsbrief 13 
Jeugdgezondheidszorg 
BSO De Karmel 
         
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop


Fijne vakantie
iedereen ! ! !