Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 26-06-2016
Wat: Nieuwsbrief 13/bijlagen

Copyright: obs De Noordster
 

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

TIP: Neem de tijd om de bijlage bij Nieuwsbrief 13 over social media te lezen ! ! !   Daar staan heel goede tips in ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T   O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Woordpakketten
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Nieuwsbrief 13 
Social Media tips 
Kraaijenberg 
Actualiteit 
Reisvaccinaties 2016 

  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

maandag 4 juli
dinsdag 5 juli
ouderavonden