Schoolgids
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Sociale vaardigheden
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
 

Laatst bijgewerkt: 17-08-2014
Wat: Beginpagina

Šobs De Noordster

N.B. Deze website is het best te
bekijken met Internet Explorer

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Nog eventjes geduld en dan begint het nieuwe schooljaar 2014-2015 weer ! ! !

Kobalt overgenomen door Stichting KOM ! ! !   Zie Actualiteit ! ! !

De laatste wijzigingen:      BESTELLEN
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Routebeschrijving
Woordpakketten
Spreekbeurten
Tafels oefenen

Actualiteit Informatiebulletin
Nieuwsbrief 19
Nieuwsbrief 18
 
      
  

Service:
Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris
Klik op de knop

Stel een leuk
fotoboekje
samen van
foto's uit het
Fotoboek ! ! !

Leuk voor later